فیلترهای دیسکی

فیلترهای دیسکی (مش فیلتر) به عنوان المنت فیلتر یا صفحه دارای کاربردهای متنوعی هستند. کاربرد این فیلترها شامل فیلتراسیون پلیمرهای اکسترود شده و استفاده به عنوان المنت برای فیلتراسیون ذرات جامد ازمایع یا هوا است. در این فیلترها از انواع مش ها استفاده میشود. از خصوصیات مهم این فیلترها قابل شستشو بودن، تحمل فشار، دما و طول عمر بالا می باشد.