فیلترهای هیدرولیک

فیلترهای هیدرولیک از مجموعه ای از محفظه و المنت تشکیل شده اند، که در سیستم هیدرولیک نصب میشوند. وظیفه اصلی المنت جداسازی ذرات و آلودگی ها از سیال هیدرولیکی می باشد. تمام سیستم های هیدرولیک دارای ناخالصی و ذرات هستند. منابع این آلودگیها، خود فرآیند تولید، استفاده از سیال نامناسب ، خوردگی هایی که به مرور زمان در سیستم ایجاد شده، گرد و غبار و رطوبت بوجود آمده در شرایط کاری، می باشند.
مطالعات نشان داده است، هفتاد درصد خرابی سیستم های هیدرولیکی بعلت سایش مکانیکی می باشد، که فیلتراسیون مناسب می تواند باعث افزایش کارکرد سیستم هیدرولیک و طول عمر اجزا و قطعات آن شود. بنابراین هدف اصلی کاهش مقدارآلودگی درحال گردش به حد قابل قبول می باشد.
معمولا در سیستم های هیدرولیک از چند فیلتر هیدرولیک در نقاط مختلف استفاده میگردد که ابتدا ذرات درشت تر و در نهایت ذرات ریزتر تصفیه گردد.

اکثر سیستم های هیدرولیک مجهز به سیستم هشدار دهنده میباشد که در صورتی که ذرات باعث اشباع فیلتر و افت فشار شود ، سیستم آلارم صوتی یا هشدار نوری می دهد.

شرکت ستاره پالایه با توانایی مهندسی و فنی و تجهیزات آزمایشگاهی خود قادر به توسعه انواع مدیاها برای المنت فیلترهای هیدرولیک گشته تا بتواند جوابگوی نیازهای خاص و ویژه مشتریان باشد و از سیستم های حساس هیدرولیک محافظت نماید.
-ساخت انواع فیلترهیدرولیک به صورت ساختار پیچی (Spin-on) و کارتریجی (المنتی)
-ساخت فیلتر های هیدرولیک با کارایی مناسب و عملکرد تحت هر نوع فشار کاری

ویژگی فیلتر مناسب: راندمان بالا، طول عمر بالا، قدرت جذب ذره گیری متناسب با شرایط سیستم هیدرولیک ، افت فشار پایین ،مقاومت و پایداری المنت، عملکرد مناسب در مقابل تغییرات دمایی سیستم و قابل دوام در سیال مصرفی

 

انواع فیلترهای هیدرولیک ستاره پالایه

فیلترهای هیدرولیک هم از لحاظ مکان نصب و هم از لحاظ تحمل فشار طبقه بندی می شوند.
انواع فیلترهای هیدرولیک ازلحاظ مکان نصب:
جایگاه نصب فیلترها را طراح سیستم مشخص می کند

  • فیلتر خط مکش یا ساکشن: در ورودی پمپ سیستم هیدرولیک قرار گرفته و روغن وارد شده به پمپ را فیلتر می کند. معمولا این فیلترها دارای سوپاپ بای پس (by-pass) می باشد که در صورت انسداد فیلتر یا گرفتگی روزنه های فیلتر، افت فشاری ایجاد نگردد و روغن بدون عملیات فیلتراسیون جریان داشته باشد. در نتیجه افت فشار این فیلتر ها بسیار پایین می باشد و از فیلترهایی با میکرونریتیگ بالا (حدودا ۱۴۰ میکرون ) استفاده میگردد.
  • فیلتر خط برگشت : این فیلترها در بین سوپاپ کنترل و مخزن روغن قرار میگیرند تا آلودگی های ناشی از فرسایش و خوردگی قطعات سیستم هیدرولیکی را تصفیه کرده و روغن تمیز را به سمت مخزن هدایت کنند.
  • فیلتر خط فشار: این فیلترها در پایین پمپ های هیدرولیک قرارگرفته تا مایعات خروجی پمپ را تصفیه کنند. به حفاظت قطعات حساسی چون سوپاپ های کنترل و محرک ها از آلودگی های تولید شده در پمپ، می پردازند. این فیلترها معمولا برای تصفیه ذرات ریزتر با میکرون ریتیگ پایین تر مورد استفاده قرار میگیرند.
  • فیلتر مجزا (کنار گذر) یا off-line : این فیلتر مستقل از سیستم هیدرولیک به تصفیه روغن قبل از ورود به سیستم می پردازد. روغن هیدرولیک از داخل مخزن به درون فیلتر کشیده شده و پس از تصفیه به داخل مخزن برگردانده می شود.

تقسیم بندی فیلترهای هیدرولیک از نظر تحمل فشار
با تماس با متخصصان و کارشناسان فنی این شرکت با ارائه مشخصات سیستم هیدرولیک خود برای طراحی و انتخاب فیلتر مناسب به شما کمک می نمایند. همچنین این شرکت ، موفق به تولید المنت هایی برای جایگزینی با شرکتهایی مانند پال، دونالدسون و هایداک ، فیلیت گارد، مان و… گشته است.
این شرکت با توانایی مهندسی و فنی و تجهیزات آزمایشگاهی خود قادر به توسعه انواع مدیاها برای المنت فیلترهای هیدرولیک گشته تا بتواند جوابگوی نیازهای خاص و ویژه مشتریان باشد و از سیستم های حساس هیدرولیک محافظت نماید.

طبقه بندی فیلترهای هیدرولیکساختار فیلترحداکثر میزان تحمل فشار
(بار)
محل نصبانواع مونتاژ فیلتر
فیلترهای فشار پایینکارتریجی
پیچی
۲۰در مخزن
در خط مسیر
خط مکش
تکی
دابل
فیلترهای فشارمتوسطکارتریجی
پیچی
۸۰در خط مسیرتکی
دوبلکس
فیلترهای فشاربالاکارتریجی۱۳۸۰در خط مسیرتکی
دوبلکس
منیفولد
Reserve Flow
قابلیت عبور جریان برعکس