فیلتر ورودی هوا توربین گازی

شرکت ستاره پالایه با تجربه گسترده درزمینه ساخت فیلتر هوای ورودی توربین ها، کمپرسورها و ماشین آلات دوار با استفاده از مدیاهای مختلف و متناسب با محیط و شرایط کاری توربینها ی پالس جت ، شما را درانتخاب و جایگزین کردن فیلترها یاری می رساند. این فیلترها درسه ساختار استوانه ای، مخروطی و دلتا می باشد و به دو صورت افقی یا عمودی دراتاقک ورودی هوا نصب می شوند. درشرایط کاری هوا به داخل اتاقک مکش شده و از فیلترها از سمت خارج به داخل وارد شده و ذرات گرد و غبار بر روی سطح مدیا جمع آوری تا زمانی که اختلاف فشار به میزان تعریف شده برسد، سپس سیستم خود تمیزکاری اتوماتیک فیلترها(self cleaning) از طریق تزریق جریان فشرده هوای جریان معکوس بدون قطع کردن جریان اصلی باعث تکانش (پالس) شده و گرد و غبارها از روی فیلتر خارج که سبب طولانی شدن عمر فیلتر و کاهش توقف زمان توربین ها و هزینه های نگهداری و تعمیرات می گردد.

نوع مدیاMedia TypeFilter ClassMerv Ratingمحیط مورد استفاده
مدیای استانداردBase MediaF6Merv 11-12بیابانی، سرد و قطبی، شهری
مدیا با الیاف مصنوعی
(سینتتیک)
Synthetic MediaF6-F9Merv 11-12بیابانی، ساحلی،گرمسیری، شهری
مدیا با پوشش نانوNano Treated MediaF9Merv 13-16بیابانی، قطبی، گرمسیری،شهری
مدیا با کارایی بالاHigh Efficiency MediaF9Merv 16بیابانی، قطبی، گرمسیری،شهری، برج خنک کننده
مدیا با کارایی عالیSuper High EfficiencyMediaH12/E12بیابانی، قطبی، ساحلی، شهری، برج خنک کننده
راهنمای محیط:
بیابانی : گرم و خشک و میزات ذرات شن بالا
ساحلی : محیط خورنده و رطوبت بالا و نمکی
گرمسیری : دما و رطوبت بالا
شهری : آلوده به ذرات جامد (پارتیکل) و هیدروکربن ها