فیلترهای کیسه ای

شرکت ستاره پالایه مجموعه کاملی از فیلترهای جایگزین برای جمع آوری گرد و غبار ارائه می دهد که با نام تجاری یا مشخصات اصلی فیلترهای OEM اصلی مطابقت دارند. ساختار این فیلترها به صورت کارتریجی ( المنتی ) و کیسه ای ( بگ فیلتر) می باشند. فیلترهای جمع آوری گرد و غبار ما در همه سبک ها ، مدیاها و پیکربندی درپوش انتهایی موجود هستند و حداکثر عملکرد را درمحیط هایی که درآن قرار میگیرند، دارا می باشند.
شرکت ستاره پالایه با در نظر گرفتن مشخصات و نوع گرد و غبار، میزان رطوبت سیستم ، جریان هوای عبوری و گستره دمایی شما را در انتخاب فیلتری با طول عمر مناسب و عملکرد بالا یاری می نماید.

انواع ساختار فیلترهای جمع آوری گرد و غبار:
فیلترهای کارتریجی Dust Collector Cartridge
فیلترهای کیسه ای برای سیستم های پالس جت Puls Jet bags
فیلترهای کیسه ای برای سیستم های تکانشی و جریان هوای مخالف Shaker & Reserve Air bags