استرینرها و فیلترهای سبدی

استرینرها برای فرآیندهای صنعتی که به جداسازی مکانیکی ذرات نیاز دارند ، حیاتی هستند .
شرکت ستاره پالایه قادر به تولید انواع استرینرهای خطی (inline strainer) و استرینرهای جانبی (side strainer) می باشند. استرینرهای جانبی را بدون مونتاژ از فرآیند می توان شستشو داد. استرینرهای سبدی (basket strainer) برای جداسازی و جمع آوری مقدار و حجم زیادی ذرات جامد برای جلوگیری از ورود آنها به پمپ ها یا بازگشت به جریان سیال استفاده میشود. استرینرها در اندازه های مختلف تولید شده و قادر به جدا سازی ذرات ۵ میکرون تا ۵۰۰۰ میکرون می باشند.