میکرو فیلترها و فیلتراسیون هوای فشرده و کمپرسورها

بیش از نود درصد از صنایع در سراسر جهان از هوای فشرده در فرایندهای تولید خود استفاده می کنند. استفاده از انرژی هوای فشرده بعد از آب، برق، گاز قرار می گیرد و تفاوت مهم آن با بقیه سیستم های تامین انرژی این است که به صورت سرویس نمی تواند در اختیار صنایع قرار گیرد و خود صنعت مربوطه آن را باید در محل مورد استفاده تولید کند. با این حال ، استفاده از این ابزار قدرتمند بدون مشکل نیست،.زیرا که هوای خروجی کمپرسورها حاوی بخار آب ، ذرات ریز بخار، ذرات بسیار ریز روغن و انواع باکتری می باشد، که در ترکیب با یکدیگر ماده ای لجن مانند با خاصیت اسیدی تشکیل می دهند که باعث آسیب رسانیدن جدی به تجهیزات هوای فشرده ، شیرهای پنوماتیکی ، جک ها و دیگر تجهیزات حساس می شوند. لذا تامین هوای فشرده پاک یکی از الزامات مورد نیاز صنعت است. کارایی سیستم هوای فشرده و همچنین کیفیت محصولات نهایی می توانند تحت تأثیر آلودگی هوا قرار بگیرند، بنابراین فیلتراسیون و تصفیه هوای خروجی کمپرسورها امری حیاتی است. طبق استاندارد ایزو کیفیت هوای فشرده بر اساس میزان سه آلودگی مهم ذرات جامد، روغن / بخارات روغن و آب/ رطوبت تعیین میشود که با استفاده از فیلترهای مناسب با عملکرد و راندمان بالا این امر تحقق می یابد.
فیلترهای تصفیه و جداسازی کمپرسورها و هوای فشرده شرکت ستاره پالایه با تضمین تامین کیفیت مورد نیاز هوای فشرده می توانند صرفه جویی قابل توجهی در مصرف انرژی وکاهش تولید گازهای سمی مانند دی اکسید کربن و هزینه های تعمیرات ونگهداری بنمایند.

جدول کاربرد فیلترهای  کمپرسورها و هوای فشرده شرکت ستاره پالایه

نوع فیلترنوع فیلتراندازه ذرات گرد و غبار
(میکرون)
درصد کاراییروغن باقیمانده
( mg/m3 )
حداکثر اختلاف
(bar at 20 C)
پیش فیلترParticulate Filter399.99N/A2
میکروفیلتر اولیهMicrofilter199.99915
میکروفیلتر ثانویهMicrofilter0.0199.99990.035
میکروفیلترظریفSuper fine Micro filter0.0199.99999<0.015
فیلترهای جذبی کربنیAcrivated carbon filterN/A<0.0032
فیلترهای استریلSterile FilterN/A