فیلترهای کیسه ای مایعات

فیلترهای کیسه ای مایعات Liquid Filter Bag
شرکت ستاره پالایه فیلترهای کیسه ای را به صورت تخصصی درسه نوع فیلتر کیسه ای استاندارد نمدی و فیلتر کیسه ای میکرو و فیلتر کیسه ای مش و فیلتر کیسه ای میکروفایبرارائه می دهد.


ویژگیهای فیلترهای کیسه ای استاندارد نمدی Standard Felt Filter Liquid Bags:
– نرخ فیلتراسیون (Filter Rating) از ۱ تا ۲۰۰ میکرون
– قابل ساخت در اندازه های استاندارد صنعت و ابعاد سفارشی
– مدیاهای الیاف مصنوعی (سنتتیک)


ویژگیهای فیلترکیسه ای مش: Standard Mesh Liquid Filter Bag
– مدیا از الیاف مصنوعی به صورت مش مونافیلامنت و مولتی فیلامنت
– نرخ فیلتراسیون (Filter Rating) از ۱ تا ۱۵۰۰ میکرون
– جریان عبوری بالا/ اختلاف فشار کم
– مقاومت شیمیایی بالا
– قابل ساخت در اندازه های استاندارد صنعت و ابعاد سفارشی


ویژگیهای فیلترکیسه ای میکروفایبر: Microfiber Liquid Filter Bag
– نرخ فیلتراسیون (Filter Rating) از ۱ تا ۵۰ میکرون با کارایی ۹۵%
– جذب هیدروکربن ها ا از هوا ، گاز وجریانهای آبی
– الیاف مدیا از میکروفایبرهای با خاصیت غیر قابل فوم
– قابلت جذب روغن عالی
– مقاومت شیمیایی بالا