فیلترهای آب بندی گاز خشک

سیستم آبند گازی (Dry Gas Seal ) پرکاربرد ترین سیستم آب بندی در کمپرسورها به ویژه کمپرسورهای سانتریفیوژ در دنیا می باشد و علت آن ایمنی بسیار بالا، هزینه کارکرد پایین، سهولت کارکرد و پاکیزه نگاه داشتن محیط زیست به واسطه جلوگیری از نشت گازهای سمی و خطرناک به محیط می باشد. میکرو ریتینگ این فیلتر ها بین ۱ الی ۱۰ میکرون می باشد.