ماسک تنفسی

ماسک ها وسایلی هستند که جهت حفاظت از سیستم تنفسی انسان در مقابل آلاینده های شیمیائی، ویروسی و باکتریائی مانند گردوغبارها، گازها و بخارات شیمیایی، سمی ،اسپری ها، دود، گرده گیاهان و ویروسها و باکتریها استفاده میشود.


-انواع ماسک :
با توجه به تنوع آلودگی ها، نوع ماسک نیز متفاوت است که شامل ماسک های تصفیه کننده هوا (انواع ماسک های تنفسی) می شوند و این ماسکها خود به ۴ دسته به شرح زیر تقسیم می شوند :
الف-ماسک های حذف کننده ذرات (مثل N95 )
ب-ماسک های حذف کننده گاز ها و بخار ات ( کارتریج دار ضد گازهای شیمیائی )
ج-ماسک های الکتریکی تصفیه کننده هوا
د-ماسک های نجات

ماسک های حذف کننده ذرات در هفت کلاس از فیلترها برای ماسک فیلتر دار تنفسی مورد تایید استانداردهای جهانی است که سه نوع آن در کشور ما بیشترین استفاده را دارند. مدل های N95, FFP2, FFP3
تفاوت ماسکهای FFP2 وFFP3 و طبقه بندی حفاظت ماسک فیلتر دار یک بار مصرف:
تفاوت ماسکهای FFP2،FFP3 در ابعاد ذراتی است که جذب مینمایند.ماسک FFP2 تا ۹۴ %از ذرات بین ۲ و ۵ میکرون شامل غبار های ریز، فیبرها، غبار های مرطوب، غبارهای روغنی را فیلتر می کند در حالیکه ماسک FFP3 تا %۹۹ از ذرات کمتر از ۲ میکرون را فیلتر میکند و قویتر از ماسک FFP2 است. ویژگی ماسک های تنفسی FFP2 عبارتند از: فیلتراسیون نسبتا بالا، مقاومت موثر دربرابر سموم و بخارهای اسیدی، قابلیت استفاده در معادن، ساختمان ها، صنایع شیشه و باغداری، قابل استفاده با عینک؛ عینک هنگام کار بخار نخواهد کرد.
ستاره فیلتر در حال تولید ماسک های FFP3 جهت سلامت افراد جامعه خصوصا در ایام همه گیری بیماری کرونا می باشد.